VELKOMMEN TIL OSS!

Søk skoleplass her!

Vi søker Steinerpedagoger! Se under «Hva skjer?» for mer info.


Kongsberg Steinerskole er godt i gang!

Glade barn tumler rundt på skoleplassen. De besøker dyrene på Nyhusgården, men mest av alt møter de eventyr og store reiser, tall og bokstaver, historie og engelsk og tysk. Skoledagene og skoleukene er rikholdige. De byr på intenst arbeid med alt det den godkjente læreplanen inneholder. I harmonisk vekselvirkning med kunstneriske aktiviteter og fysisk utfoldelse. Gjennom praktisk tilnærming i tilknytning til gården står økologi og bærekraft på agendaen.

Arbeidsbøkene utarbeides med fargerike tegninger og tekster fra fortellerstoffet. Matematikken øves i bøker og med bena. Den skal sitte i kroppen – tallforståelsen! Det strikkes, synges, spilles instrumenter, lages mat. Turer i skogen og skiturer på jordene rundt skolen gir barn med lette bevegelser og friske sinn.

I steinerskolen møter ikke barna iPad. Vi er ikke teknologifremmede, men vi ser at barna må få utvikle seg selv, i sitt tempo. De må kjenne hvordan det er å skrive. Hvordan tallene må tenkes av en selv, ikke fremkomme med raske klikk utenfor en selv.

Barnas fysiske, teoretiske og sosiale ferdigheter øves i samspill med klassen og læreren. Et bredt grunnlag og mange erfaringer er viktig for at barna skal møte livet med glede og optimisme. De lærer verden å kjenne som et forunderlig, fantastisk, utfordrende sted. Først i våre nære områder, siden ut i den store verden når man er klar til å aksle det sammen med vikingene og de store oppdagerne.
Steinerskolen med sin allsidige tilnærming til kunnskap vil bidra til gode liv og livsmestring, og hjelpe de unge til å kunne gjøre gode utdannings- og arbeidsvalg seinere i livet.

Vi nærmer oss et emne fra så mange retninger som mulig, slik at barna etablerer en helhetsforståelse gjennom sin bearbeidelse av lærerens muntlige formidling. Ett eksempel kan være middelalderen. Vi kan lese historie, lytte til fortellinger, skrive om Hildegard von Bingen, tegne kart, synge ballader, danse til folkeviser, studere språk-likheter, leike ridderturnering, lage skuespill, sy kostymer, lage mat, regne ut og bygge modell av for eksempel ei kirke. Vi vil jobbe med hodet, hjertet og hendene, med gode ark, fargestifter, trevirke, ull, lin, silke, nål og tråd og enkle verktøy. Barna samler kunnskapen sin i nydelige bøker. Men resultatet kan også bli ei utstilling eller ei forestilling.
Hver dag følger faste rytmer; vi hilser, vi samles, vi har dybdelæring og friminutt, men likevel med stor mulighet for faglig variasjon.

Og så har vi fester! Årets rytme og høytidene feires på ulikt vis. Det er skuespill. Det er konserter. Det er stille markering av høsten som kommer med lanterner og stjerne-eurytmi. Julens sanger og glade budskap fyller desember måned. Karneval og sirkus i februar – hvilke akrobater som gjemmer seg i smidige kropper! Påske, vår og sommer – det er mye å feire og glede seg over.

Kongsberg  Steinerskole er et rikt bidrag til byens skolemangfold.

Interessert i Kongsberg Steinerskole?

Vi har  ledige plasser i 1. – 6. klasse! Ta kontakt med oss på kongsberg@steinerskolen.no eller ring Rektor Marianne Kleimann Sevåg på
telefon 415 22 028.
Skolens telefon: 941 51 400

Du finner fullstendig søknadskjema her.
Hjertelig velkommen som søker hos oss!

Hilsen, Styret og lærere på Kongsberg Steinerskole