OM OSS

Informasjonsfilm om Steinerskolen

Vi fortsetter med de fine tradisjonene fra vår Steinerbarnehage på Kongsberg.

Se på barnehagens video.

Huldraheimen Steinerbarnehage

Kongsberg Steinerskole

Etter syv år fikk Kongsberg Steinerskole i 2021 endelig godkjent søknaden om å starte skole! Den skinnende gule skolen ligger på Skollenborg i Grosvoldveien 144 rett ved Huldraheimen Steinerbarnehage. Skoleåret 2021-2022 er det 18 barn i 1. -6. klasse. Det gir en oversiktlig skolehverdag for elever og lærere.

Alle klassene har dette første skoleåret samme start- og avslutningstidspunkt på skolehverdagen. 8.30 – 14.00. For 1. – 4. klasse er det tilbud om SFO (skolefritidsordning) hver dag kl. 7.00 – 8.30 og 14.00 – 16.30.

1. KLASSE

I første klasse er det barnehagepedagogikk og mange praktiske og kunstneriske gjøremål. Det bakes og lages suppe også til de store barna. Det er fast turdag, og på fredager viser førsteklassingene et lite spill fra eventyret de har hørt gjennom uken. Sanger, vers og regler læres utenat – alle tilpasset årets rytme. Det males og tegnes.

2. – 3. KLASSE

2.-3. klasse er sammen da det er en liten gruppe. Noen lærer å skrive, andre skriver allerede, og har stor glede av å få bruke farger til å lage border og tegninger til tekstene og fortellingene de hører. I høst var de på en lang reise med villgjessene med førergåsen Akka fra Kebnekaise, Morten gåsekar og Nils Holgerson.

Det regnes og øves gangetabell. Og strikkingen har alle fått godt grep på. Det som var nesten helt umulig å få til i august, er nå blitt til runde, gode sauer! I det hele tatt er undervisningen gjennomsyret av forvandlingen barna går igjennom i denne alderen. Eventyrene går over i mer virkelighetsnære fortellinger – barndommens fantasiverden får forankring i virkelige hendelser – om enn i mytisk fremstilling. Slik som den gode Frans av Assisi.

4. – 6. KLASSE

4. -6. klasse er også sammen da det er en liten gruppe. Her har vikingtiden stått sentralt i høst. Mytologi, kongerekke, utenlandsferder. Og forming av en vikinglandsby i leire, stein, strå og mose. Grunnleggende matematikk må fortsatt øves, brøken kommer inn. Skrivingen perfeksjoneres. Også her tegnes og males det i alle fag. I vinter går reisen til India og Hellas.

ENGELSK OG TYSK

Fra andreklasse undervises det i engelsk og tysk. Dikt og sanger læres utenat. Det leses tekster og øves gloser og grammatikk.

DIGITAL UNDERVISNING

I steinerskolen er digitale undervisningsmetoder ikke aktuelle før fra 7. klasse. De første skoleårene brukes ikke iPad eller PC. Fra 5. klasse er det innføring i det digitale. Det er godt begrunnet i læreplanen og i andre kilder at barn trenger andre veier inn i læringen enn gjennom det digitale.

FYSISIK AKTIVITET

Alle klassene er jevnlig på tur i nærområdets skoger og enger. Hver fredag er det ridning på hestene som er tilknyttet bondegården ved skolen. I skolegården er det et flott klatrestativ. Det hoppes tau og paradis, sparkes ball, lekes i den store sandkassen. Om vinteren er det aking, og gå på ski og bygger snøhule!

STYRET

Ilka Stegel Saastad, styreleder

Ilka har en sammensatt skolebakgrunn med utdanning fra steinerskolen i Tyskland, high school i USA og offentlig tysk gymnas. Etter dette studerte Ilka luft- og romfart, og jobber i dag som lead engineer/subsupplier manager i Kongsberg Defence and Aerospace.  

– Jeg husker skoleårene på steinerskolen svært godt, og ønsker dette også for egne barn. En moderne steinerskole er en skole som danner autonome barn. Barna får mulighet til å prøve seg fram og bruke mange forskjellige ferdigheter for å bli kjent med talentene sine, seg selv og hvem de er. Alle mine tidligere klassekamerater fra steinerskolen gikk videre inn i høyere utdanning og fant plassene sine i arbeidslivet i så ulike yrker som ingeniør, lege, jurist, instrumentbygger, lærer, avdelingsleder, dommer, helsefagarbeider med mer. – Dette mangfoldet viser at steinerskolen er for alle!

REKTOR

Marianne Kleimann Sevåg

Marianne Kleimann Sevåg er rektor ved Kongsberg Steinerskole.

(nettsiden under arbeid)