OM OSS – VÅR VISJON

Etter sju års arbeid fikk Kongsberg Steineskole endelig godkjent søknaden om å starte skole i januar 2021. Nå skal vi lage verdens beste skole for barna våre! Målet er å etablere en steinerskole i nær tilknytning til Hundraheimen steinerbarnehage på Skollenborg, som skal stå klar allerede til skolestart 2021. Det blir en spennende prosess, og vi håper du følger oss! Ta gjerne kontakt for mer informasjon på kongsberg@steinerskolen.no.

Vi fortsetter med de fine tradisjonene fra vår Steinerbarnehage på Kongsberg. Se på barnehagens video.

PRESENTASJON AV STYRET

Ilka Stegel Saastad, styreleder

Ilka (43) har en sammensatt skolebakgrunn med utdanning fra steinerskolen i Tyskland, high school i USA og offentlig tysk gymnas. Etter dette studerte Ilka luft- og romfart, og jobber i dag som lead engineer/subsupplier manager i Kongsberg Defence and Aerospace.  

– Jeg husker skoleårene på steinerskolen svært godt, og ønsker dette også for egne barn. En moderne steinerskole er en skole som danner autonome barn. Barna får mulighet til å prøve seg fram og bruke mange forskjellige ferdigheter for å bli kjent med talentene sine, seg selv og hvem de er. Alle mine tidligere klassekamerater fra steinerskolen gikk videre inn i høyere utdanning og fant plassene sine i arbeidslivet i så ulike yrker som ingeniør, lege, jurist, instrumentbygger, lærer, avdelingsleder, dommer, helsefagarbeider med mer. – Dette mangfoldet viser at steinerskolen er for alle!

Oda Cornelia Knudsen, sekretær

Foto: Hanne Kristiansen Risvik

Oda er 34 år, fra Kongsberg, trebarnsmor, fagleder for barn og unge på Kongsberg bibliotek, tidligere lærer, forfatter, bokelsker og steinerentusiast. Hun begynte arbeidet med å få en steinerskole til Kongsberg allerede i 2014, og har vært med på flere deler av prosessen fram mot hit vi er i dag. Da det skulle dannes et nytt styre i februar 2021, var hun ikke i tvil om at hun ville bli med. – Å få det tilbudet var så moro! Å sitte i styret for Kongsberg Steinerskole og å være med på å realisere denne skolen er en helt unik sjanse. Vi lager jo verdens beste skole. Ikke bare for mine barn, men for alle barn i vestre Viken!  

Oda har ikke bakgrunn fra steinerskolen sjøl, men har hatt alle tre barna i Huldraheimen steinerbarnehage på Kongsberg. – Vi har forsøkt andre barnehager også, men vi kommer alltid tilbake til Huldraheimen. Barna elsker å være her, de nyter alt fra eventyrstunder til måltider og koser seg med leiking inne og ute, og ikke minst med dyra. Tenk å ha hest i barnehagen og på skolen! Det er det ikke mange andre som kan skryte av.

– Som mamma er jeg opptatt av den friheten steinerpedagogikken gir barna, dette naturlige rommet til å være den de er, til å møtes som den de er, og ikke med krav til å bli noe de ikke er. I tillegg er alle rytmene i pedagogikken svært viktige – fra dag til år – de gir rammer, forutsigbarhet og trygghet. Og det er godt for barna, da får de ro til å fokusere på egen utvikling. Jeg liker også det at steinerskolen er så innforstått med at alle barn er forskjellige, og at de utvikler seg i ulikt tempo. Pedagogens rolle er ikke å lære alle barna det samme til samme tid, men å hjelpe dem med å vokse som mennesker.

Oda har vervet som sekretær i Kongsberg Steinerskole. Hun svarer på telefoner og e-poster, organiserer møter og skriver referater, setter i gang ulike prosesser, har dialog med forskjellige instanser og tar i mot søknader om skoleplass. – Om du tar kontakt med oss, er det stor sjanse for at det er meg du møter. Jeg håper jeg klarer å svare på alt du lurer på, og ikke minst at jeg kan si JA til alle som søker om plass hos oss! 

Guy Collins, styremedlem

Guy Collins, 46 år gammel. Profesjonell musiker, steinerskoleelev og -lærer, naturentusiast, bonde og cowboy. Han er født og oppvokst i Cape Town, Sør-Afrika. Han var elev på Costantia Waldorf School (steinerskole) fra 1990-1994 og seinere ble han assisterende dramalærer i ungdomsskolen og på videregående ved samme skole. Det første året etter endt skolegang jobba han som «cowboy» i det sentrale Sør-Afrika på en stor økologisk gård. I 1996 starta han sitt første band og begynte å spille på store festivaler og turnéer i Sør-Afrika. Han studerte steinerpedagogikk, antroposofi og eurytmi på The Centre for Creative Education i Cape Town fra 1999 til 2002. Deretter reiste han rundt i verden i noen år. Jobba ett år på The Glasshouse Project i England i 2002, en steinerinspirert skole for ungdommer med Aspberger. Fra 2004 til 2007 jobba han som bonde på Camphill Village, sammen med mennesker med ekstra behov. I 2007 gikk ferden til Dornach, Sveits. Der studerte og jobba han fra 2007 til 2011 på Goetheanum, et Steineruniversitet, forsknings- og konferansesenter. Fra 2012 til 2017 var han tilbake i Sør-Afrika og fortsatte med musikk. Han har spilt og turnert i Europa, Asia og mange afrikanske land. I 2017 reiste han til Norge med sin norske kone og deres første sønn. Han har bodd på Kongsberg siden kona hans fikk jobb i Huldraheimen Steinerbarnehage. Nå jobber han som vikar i barnehagen samtidig som han også har en musikalsk karriere i Norge og i Sør-Afrika. 

– Jeg har opplevd mye, møtt mange mennesker og besøkt mange land i det korte livet mitt. Noen ganger har jeg tenkt at det blir litt deilig å slippe å være en «gypsy» for ei stund. Nå har det skjedd uten at jeg var med på å planlegge det! Nå starter Kongsberg Steinerskole, og det var virkelig ikke vanskelig å bli med på dette. På en side har jeg barn som skal gå på skolen, og på den andre siden synes jeg det er spennende å være med på å skape en helt ny skole. Dette stedet har så mange muligheter, med for eksempel naturen og gården. Det er så viktig i dag at barn (og voksne) får opplevelser som fører en tilbake til naturen. Å se et nyfødt lam eller føll, å mate dyrene, å dyrke grønnsaker i hagen – det er bare gaver for oss moderne mennesker. Det er spennende å knytte gammel norsk kunnskap og historie fra stedet – genus loci – sammen med skolens utvikling. Vi har en kjempemulighet her, som kan bli til et stort bidrag i lokalmiljøet.

Ingelin Sevåg Vestly, styremedlem

Ingelin er født inn i en lærerfamilie og har vokst opp med hete diskusjoner rundt pedagogikk ved middagsbordet. Hun har gått både i steinerbarnehage og på steinerskolen, fra barndommen i Stavanger til ungdomstida på Nesodden. Steinerpedagogikk er derfor noe hun virkelig kan!

Etter grunnskoleløpet gikk ferden til London og Oslo for en bachelorgrad i eurytmi. Deretter tok Ingelin lærerutdannelse på Rudolf Steinerhøyskolen på Berle i Oslo. Der hadde hun ett års fordypning i billedkunst, og seinere tre semestre med fordypning i antroposofi ved Presteseminaret i Stuttgart. Hun har lang og variert undervisningserfaring, og har blant anna jobba ved Steinerskolen i Ås og Steinerskolen på Nordstrand. I tillegg er Ingelin utdanna homeopat og naturmedisiner og er sertifisert birøkter. Hun har holdt mange kurs i både urtemedisin og birøkting de siste åra. 

Ingelin er også dyrevant og har hatt hest i mange år. Hun liker å holde på i hagen og leser mer enn gjerne ei god bok. 

Morten Mikalsen, styremedlem

Morten har rundet 60 år! Han er utdannet ingeniør med bachelorgrad og jobber som driftsingeniør på vann og avløp i Avinor AS, Oslo Lufthavn. Morten er også bonde og gründer: og driver Nyhusgården på Skollenborg sammen med Anita. Sammen har de to barn; Linn og Even. Morten og Anita var med på oppstarten av Steinerskolen på Ås, før de flyttet til Nyhusgården og etablerte en familiebarnehage som senere ble steinerbarnehage (nå Huldraheimen Steinerbarnehage). 

– Politisk er jeg libertarianer. – Jeg har ekstrem tro på individets ubegrensede muligheter med personlig ansvar, plikter og rettigheter. Mortens livsmotto er: våken tid = arbeidstid. Og noe av den tiden går altså nå til å etablere Kongsberg Steinerskole.

Andre møtende 

Cathrine Nordlie

Cathrine er 65 år og pensjonist. Hun ledet Steinerskoleforbundet 2010 – 2018, og var daglig leder av Rudolf Steinerskolen i Oslo 2005 – 2010, samt lærer ved skolen 2000 – 2005. Før det jobbet hun som ungdomsskolelærer i Oslo-skolen 1981- 2000. Cathrine er utdannet adjunkt ved UiO med fagene norsk, tysk og religionshistorie. Hennes egne fire barn har gått på steinerskolen fra 1984 – 2007. 

– Engasjementet for steinerpedagogikk har hele mitt voksne liv vært aktivt. Jeg har gjennom årene kunnet fordype meg i antroposofi og steinerpedagogikk, noe som har gjort meg til en begeistret talskvinne for steinerbarnehager og -skoler. Da jeg ble spurt om å lede styret for Kongsberg Steinerskole takket jeg med begeistring JA! Det er veldig flott å bidra til virkeliggjøringen av dette lenge etterlengtede skoleprosjektet.

Cathrine er per i dag rektor ved Kongsberg Steinerskole.

Hva er en steinerskole?


Steinerskolen er en allmenn konfesjonsfri skole tilgjengelig for alle, uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn. Den er et faglig pedagogisk alternativ til den offentlige skolen, basert på Rudolf Steiners (1861-1925) pedagogiske impulser og ideer om barnets utvikling.

Den første Steinerskolen ble grunnlagt i Stuttgart i 1919. Siden 1926 har Steinerskolebevegelsen vært etablert også i vårt land. Steinerpedagogiske skoler og barnehager har vært den største og mest inflyttelsesrike alternative pedagogiske impuls i Norge.

Steinerskolen er en skole hvor avstanden mellom ideal og virkelighet ikke forblir uoverstigelig, hvor hele mennesket taes med i læringsprosessen og barna både får utviklet seg som medmenneske og samtidig ivaretatt sin individuelle begavelse.

Steinerskolen er en skole uten lærebøker, men med muntlig formidling og elevens egen bearbeidinga som basis for læringa. Bearbeidinga skjer gjennom ulike kunstneriske aktiviteter, bevegelse og skriving av egne tekster. Både hode, hjerte og kropp involveres i læringsprosessen.

Steinerskolen ønsker å ivareta interessen og motivasjonen for å lære i større grad enn kun å fylle opp med målbare kvanta av kunnskap. Derfor er skolen karakterfri og eksamenfri. Prøver spiller en langt mindre rolle hos oss enn i offentlig skole. Vurderinga vi gir er en langt mer oppfattende beskrivelse av elevens prestasjoner, arbeidsevner, interesse og motivasjon enn det et karaktersystem kan synliggjøre.

Steinerskolen har som den eneste alternative skolen i Norge blitt godkjent helt og holdent basert på sin egen læreplan. Her beskrives innholdet og målene for hvert klassetrinn i grunnskolen og på videregående. For mer info les Trinn for trinn – Steinerskolen. Elever fra Steinerskolen er likestilte og like kvalifiserte til offentlig videregående opplæring og høyere utdanning som elever fra den offentlige skolen.

Kilde: www.steinerskolen.no

STEINERSKOLER OVER HELE VERDEN

Det finnes 32 steinerskoler i Norge fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Med over 5000 elever og rundt 800 lærere. På verdensbasis er det over 1000 steinerskoler i 64 land, og med det er steinerskolen verdens største friskolebevegelse! Mer info: https://www.waldorf-100.org/en/worldwide/

Ellen Fjeld Køttker / Steinerskolen 2016 / #2

Man finner steinerskoler og steinerbarnehager over hele verden; fra Cape Town til Reykjavik, Chengdu i Kina til Vancouver i British Colombia, fra Tokyo til Sao Paulo, i Tanzania, Taiwan, Australia, New Zealand, Mexico, Kirgisistan, Brasil og Chile. Det er mange nye initiativ i Kina og i Mellom-Amerika; Nicaragua, Costa Rica og Guatemala. Steinerpedagogikken som nå er praktisert i 97 år, har i økende grad blitt globalisert.

En steinerskole eller barnehage blir ikke installert, men krever personlig initiativ og mennesker lokalt som vil den. Hver steinerskole har derfor sin spesielle karakter og profil som in­kluderer de kulturelle, sosiale, økonomiske og religiøse omgivelser. Skolene er unike, men felles­nevneren er at hver skole og barnehage bestreber seg på å ivareta det felles menneskelige grunnlaget i steinerpedagogikken – på tross av alle forskjeller.

En skole for alle
Mange steinerskoler har blitt sentrale sosiale institusjoner der hvor de er etablert, som i slumstrøkene i Brasil og i Santiago de Chile. Flere steder er det etablert steinerskoler som gir skolegang til barn som ikke ville fått skolegang ellers, som i townshipene i Soweto og i slum­strøkene i Cape Town. Under apartheid ble barn med ulik hudfarge undervist sammen i sørafrikanske steinerskoler, først ute var The McGregor Waldorf School i nærheten av Johannesburg. Også andre steder forsøker steinerskolene å viske ut kunstige skiller: Steinerskolen uten­for Belfast, Hollywood, var den første skolen i Nord-Irland hvor katolske og protestantiske barn gikk sammen.

Da jeg var i byen Shefaram i Israel i 2014, øvde barn i en arabisk steinerskole, El Zeitun, på et skuespill som de spilte på hebraisk. Og i nærheten ligger en annen steinerskole i kibbutzen i Harduf der jødiske barn også øvde på et spill, men på arabisk. Da begge klassene var klare, viste de arabiske og jødiske elevene sine teaterstykker for hverandre. Slik knyttes vennskapsbånd. El Zeitun, den arabiske steinerskolen, er også unik på den måten at kristne, muslimske og drusiske barn går på samme skole. «To live in Israel is to live in a pressure cooker,» sier Gilad, en god venn som er steinerskolelærer i Israel, men han sier videre: «The Waldorf schools, however, make children feel nurtured, safe and de-stressed».

I Kenya finner vi to steinerskoler hvor elevene snakker 54 forskjellige språk. The Mbagathi Rudolf Steiner School i Nairobi startet for 24 år siden og har et internasjonalt miljø med barn fra 58 ulike land.

En kulturell fellesnevner
Globaliseringen er en realitet som påvirker oss alle. Vi kan oppleve at globalisering gjør verden mer til ett sted. Samtidig som avstandene krymper og de kulturelle forskjellene blir mindre, ser vi at det nasjonale blir sterkere flere steder i verden. Globalisering har ført til nye former for kommunikasjon og samarbeid. Innenfor mange områder er vi blitt mer avhengige av hverandre, som innenfor økonomi, kultur, teknologi, økologi, politikk og utdannelse.

Hvem vi er, avhenger av hvor vi er og hva vi gjør. Vi har et mangfold av identiteter gjennom ulike relasjoner og eget ståsted som kjønn, språk, nasjonalitet, famille, religion og utdannelse. Disse identitetene gir tilhørighet og sammenheng. De kan gi mening i tilværelsen (Eriksen, 1997).

Hva som blir spesielt viktig er ulikt fra person til person, men en god og harmonisk skolegang er et sentralt ankerfeste og et vesentlig identitetsgrunnlag for mange. Som steinerskolelærer kan man være heldig å oppleve en internasjonal yrkesidentitet, i et profesjonelt fellesskap gjennom et internasjonalt steinerpedagogisk nettverk. Lærere kan etablere felles kulturelle plattformer gjennom menneskemøter; ikke for å viske ut kulturforskjeller, men for å finne fellesnevnere. Jeg mener at steinerpedagogikken har mulighet til å være en slik kulturell fellesnevner.

Kulturell egenart
Steinerskolens visjoner og idealer er internasjonale bestrebelser, slik jeg ser det. Når det etableres nye barnehager og skoler og det skal skrives nye lærerplaner, bør man ta utgangspunkt i den lokale kulturens egenart, i dens musikk, religioner, kunnskaps- og håndverkstradisjoner. En dominerende eurosentrert steinerpedagogikk overført til andre land, tenker jeg ikke er en god flerkulturell praksis. Man bør heller ikke bruke en vestlig målestokk for å bedømme kvaliteten på en skole eller utdanning i ikke-vestlige land, men samtidig skal vi ivareta steinerskolens egenart.

Steinerpedagogikkens syn vedrørende menneskets verdighet og allsidige undervisningsmåter finner seg til rette i fattige og rike land, i kristne, jødiske, hinduistiske, taoistiske eller a-religiøse samfunn. Erfaring har vist at når steinerpedagogikk på andre kontinenter og i nye land langsomt får forfeste, blir steinerpedagogikk noe annet enn en vestlig kopi, heller en skole etablert ut ifra en egen kulturerobret steinerpedagogikk.