Våre ansatte

Marianne Kleimann Sevåg

Marianne Kleimann Sevåg er rektor ved Kongsberg Steinerskole.

Marianne Kleimann Sevåg har overtatt som skolens daglige leder etter Cathrine Nordlie. Marianne har lang fartstid som steinerskolelærer; 30 år i skolen og noen år som styrer i barnehage. Utgangspunktet var en offentlig lærerutdanning med videreutdanning i steinerpedagogikk,  fordypninger i naturfag og språkundervisning, en 3-årig tilleggsutdanning i steinerskolens spesialundervisning, studier i rytmisk-musikalsk oppdragelse og en språkterapiutdanning fra Sveits, samt en master i steinerpedagogikk. 

Å få være med å utforme skolens profil som en steinerskole med tilknytning til gård, dyr og jordbruk, i tospann med kunst og kultur, er en fabelaktig og inspirerende utfordring. Natur og kultur gir helse og livsmestring! 

Live Sem

Live Sem er førsteklasselærer på Kongsberg Steinerskole. Live er utdannet eurytmist ved Steinerhøyskolen i Oslo og Dornach i Sveits. Og hun er i et deltidsstudium ved Steinerhøyskolen for å bli pedagog med fokus på 1. klasse. Hun har vært elev ved Steinerskolen på Nesodden. De siste årene har hun arbeidet som pedagog i Huldreheimen Steinerbarnehage.

-Vi er heldige i steinerskolen som kan til by 5 – 6- åringene et skoleår der de får utfolde seg i lek og rytme tilpasset deres alder. Det er mye bevegelse, sang, musikk og resitasjon. Det er skuespill og eventyr. Vi får mye øvelser i det sosiale samspillet som legger grunnlag for senere læring. Det er fantastisk å være lærer på Kongsberg Steinerskole!

Ingelin Sevåg Vestly

Ingelin Sevåg Vestly er klasselærer for 2. og 3. klasse. Hun har selv gått både i steinerbarnehage og på steinerskolen. Ingelin er utdannet eurytmist fra Steinerhøyskolen og har også tatt lærerutdanning og ettårig billedkunstfag der. I tillegg har hun fordypning i antroposofi ved Presteseminaret i Stuttgart. Hun har lang og variert undervisningserfaring, og har blant anna jobba ved Steinerskolen i Ås og Steinerskolen på Nordstrand. I tillegg er Ingelin utdanna homeopat og naturmedisiner og er sertifisert birøkter.

-Her på Kongsberg Steinerskole har jeg funnet steinerskolen jeg alltid har ønsket meg! Tett knyttet til Nyhusgården med dyrene der. Barnehagen nærmest vegg i vegg. Og en fantastisk natur tilgjengelig rett utenfor skolegården. Her vil vi kunne utvikle en skole som gir plass til hele mennesket, som vil gi barna gode oppvekstkår i harmoni med naturen, dyrene og alle gode mennesker rundt. Det blir spennende å være med å utvikle Kongsberg Steinerskole!

Wera N.M. Kronenberg

Wera Kronenberg arbeider som SFO-leder og assisterende rektor, en oppgavekombinasjon hun utfører med glans! Wera er fra Nederland der hun gikk i steinerbarnehage og på steinerskole. I 2015 flyttet hun til Norge.

Med en bachelor i skogs- og naturforvaltning og en mastergrad i økologi, traff hun godt med Kongsbergområdet! Det er et sted for et friluftsmenneske.

-Her på skolen får jeg mange utfordringer som jeg elsker. Først og fremst er det herlig å være sammen med barna. De er kreative og interesserte, og jeg får utfolde mine kreative sider sammen med dem. Steinerskolen gir rom for å omsette teoretisk læring i praktiske gjøremål, og jeg opplever at utdannelsen min utvider undervisningens muligheter. Og barna utretter ting de ikke visste de kunne. Det er veldig flott å få være med å skape gode skoledager her på Kongsberg Steinerskole!

Hanne Sønneve Wigen

Hanne Sønneve Wigen er klasselærer i 5. og 6. klasse. Hanne er utdannet musikkterapeut og spesialpedagog i tillegg til utdanning innen landskapsforvaltning og friluftsliv. I møte med barna her på skolen viser Hanne seg som et gjennommusikalsk menneske. En ting er at hun trakterer alle mulige – og umulige instrumenter! Men hun er et instrument selv som lett stemmer seg inn i barnas rytme og sinn.

-Det er en gave å få være sammen med så mange nydelige barn her på Kongsberg Steinerskole. Jeg visste ikke at skole kunne være så rikt på alle mulige måter. Vi kan synge og spille. Det elsker jeg jo. Vi pugger gloser og lærer brøk og kartet på veggen blir som en venn. Tenk – selv det å kunne stelle hester og ri på dem er mulig på en steinerskole. Heldige de barna – og voksne som får være her på Kongsberg Steinerskole!