Våre ansatte

Alle bilder: Hilde Honerud
Fra venstre: Ingelin Sevåg Vestly, Cathrine Nordlie, Øistein Hølleland, Live Sem

VELKOMMEN, CATHRINE!


Kongsberg Steinerskole er utrolig stolte av å kunne presentere vår aller første rektor, nemlig Cathrine Elisabeth Nordlie!Nordlie er ei utrolig kompetent dame som vi gleder oss over å ha ansatt, og som vi ser fram til å samarbeide med. Hun har lang fartstid fra steinerskolebevegelsen og har dermed enormt mye å bidra med inn i oppstartsåra våre. Vi er letta over å ha fått på plass en viktig nøkkelperson for organisasjonen vår, og ser lyst på skolestarten i høst, som nå er i trygge hender med rektor Cathrine og kontaktlærer for førsteklasse, Live Sem.

Cathrine Nordlie hadde egentlig gått av med pensjon, men nå befinner hun seg plutselig i yrkeslivet igjen. Det kan hun takke både eget og andres engasjement for.- Menneskene jeg har møtt i forbindelse med Kongsberg Steinerskole har et engasjement og en iver som jeg ikke kunne motstå! Det er veldig moro å få bidra til oppstart av skolen.

Cathrine Nordlie leda Steinerskoleforbundet med stødig hånd fra 2010 til 2018, og blei herigjennom også medlem av det intereuropeiske steinerskolesamarbeidet, der hun satt i styret i tre år. Hun var daglig leder av Rudolf Steinerskolen i Oslo (Hovseter) fra 2005 til 2010, en av landets største og mest veldrevne steinerskoler. Før dette var Nordlie lærer ved samme skole fra 2000 til 2005. Hun har også lang undervisningserfaring fra den offentlige skolen gjennom nesten tjue år som ungdomsskolelærer i Oslo-skolen fra 1981 til 2000. Cathrine er utdanna adjunkt ved Universitetet i Oslo med fagene norsk, tysk og religionshistorie. Hennes fire barn har gått på steinerskolen mellom åra 1984 og 2007. Samla sett gir dette Nordlie mange perspektiver på og erfaringer med steinerpedagogikken, som hun kan trekke veksler på i sin nye stilling ved Kongsberg Steinerskole.

– Engasjementet for steinerpedagogikk har hele mitt voksne liv vært aktivt. Jeg har gjennom årene kunnet fordype meg i antroposofi og steinerpedagogikk, noe som har gjort meg til en begeistret talskvinne for steinerbarnehager og steinerskoler, sier Nordlie.

Per i dag er Nordlie også styreleder for Kongsberg Steinerskole. Slik blir det i en overgangsfase. Nordlie ser videre fram til å sette seg ned med et helt nytt lærerkollegium og planlegge en historisk skoleoppstart på Kongsberg.- Jeg gleder meg veldig til å ta imot alle de fine barna som skal begynne ved Kongsberg Steinerskole!

VELKOMMEN LIVE!

Endelig kan vi komme med en nyhet vi har holdt hemmelig ei lita stund – nemlig at Live Sem er den første læreren som er ansatt hos oss! Hipp hurra! Vi er kjempeheldige som har fått med oss Live. Hun har bakgrunn fra steinerskolen på Nesodden, og er i tillegg utdanna eurytmist. Snakk om gavepakke! Live jobber per i dag i Huldraheimen steinerbarnehage, men følger nå altså skolestarterne over til ridebanen, der den midlertidige skolen vår skal ligge. Og det er vi utrolig glade for! Vi vil derfor ønske Live hjertelig velkommen til oss, og vi gleder oss veldig til å følge henne og elevene hennes i mange år framover. 

VELKOMMEN ØISTEIN!

Lærer nummer to som blir ansatt her på Kongsberg Steinerskole, er Øistein Hølleland. Vi er så glade for å ha han med på laget! Øistein er bosatt på Kongsberg og er mest kjent som forfatter. Han debuterte allerede i 1977 og er en veletablert forfatter med mer enn førti utgivelser bak seg. Men han har også brei undervisningserfaring, og var sist ansatt som lærer på Kongsberg International School. 

Øistein er cand. mag. fra Universitetet i Oslo med fagkombinasjonen historie, sosiologi og nordisk arkeologi. I 1976 fullførte han Sagene lærerhøgskole, og var fra samme år og fram til 1989 lærer i Oslo kommune. Etter dette kombinerte han forfatterskapet med ei rekke verv innen norsk kulturliv. Han har blant anna vært sekretariatsleder i fellessekretariatet mellom Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Oversetterforening og Norske Dramatikeres Forbund (NDF), nestformann i Norsk Forfatter- og Oversetterfond, hovedstyremedlem i Norsk Bibliotekforening (NBF) og leder i Norsk Forfattersentrums medlemsfond. På 1990-tallet leda han et barnebokprosjekt i Zimbabwe i regi av Norad sammen med forfatteren Unni Nielsen. Øistein har også drevet med utstrakt turnévirksomhet blant anna i regi av Den kulturelle skolesekken. 

Vi ønsker Øistein hjertelig velkommen til oss, og gleder oss til at han kommer i gang sammen med lærerkollegiet!


VELKOMMEN INGELIN!

Vi er så utrolig glade for å ha ansatt lærer nummer tre! Og det er ingen ringere enn Ingelin Sevåg Vestly som vi har klart å kapre.

Ingelin er født inn i en lærerfamilie og har vokst opp med hete diskusjoner rundt pedagogikk ved middagsbordet. Hun har gått både i steinerbarnehage og på steinerskolen, fra barndommen i Stavanger til ungdomstida på Nesodden. Steinerpedagogikk er derfor noe hun virkelig kan!

Etter grunnskoleløpet gikk ferden til London og Oslo for en bachelorgrad i eurytmi. Deretter tok Ingelin lærerutdannelse på Rudolf Steinerhøyskolen på Berle i Oslo. Der hadde hun ett års fordypning i billedkunst, og seinere tre semestre med fordypning i antroposofi ved Presteseminaret i Stuttgart. Hun har lang og variert undervisningserfaring, og har blant anna jobba ved Steinerskolen i Ås og Steinerskolen på Nordstrand. I tillegg er Ingelin utdanna homeopat og naturmedisiner og er sertifisert birøkter. Hun har holdt mange kurs i både urtemedisin og birøkting de siste åra. 

Ingelin er også dyrevant og har hatt hest i mange år. Hun liker å holde på i hagen og leser mer enn gjerne ei god bok. Vi kan ikke tenke oss en lærer som passer bedre for oss, og vi ser fram til at hun kommer flyttende til byen og Kongsberg Steinerskole. Vi gleder oss til å følge deg i mange år framover!

VELKOMMEN WERA!

Wera Kronenberg ble født i Nederland, men flyttet i 2015 til Norge. Hun vokste opp i en Steiner-familie og er godt kjent med filosofien. Hun har også gått både i Steinerbarnehage og på Steinerskolen.

Med en bachelor i skogs- og naturforvaltning og en mastergrad i økologi, er det ikke noe rart at hun er et friluftsmenneske som liker å gå bl.a. på skog- og fjellturer, både til fots og på ski. Håndarbeid, natur, dyr, og hagearbeid er noe hun virkelig liker.

Ved Steinerskolen jobber Wera som SFO-leder og lærervikar.